ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอภิญญา สารเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2รร.บ้านแสนสุข สพป.อุบลราชธานีเขต5
2นายสุรศักดิ์ พิศประเทืองซอย 26 สาย 4 ซ้ายลาออกจากราชการ