ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายฐากร บัวบุตรบ้านธงชัยสามัคคีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
2นายพชร ลิ้มไธสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2สพป.บุรีรัมย์4 สพป.บุรีรัมย์เขต4
3นางสาวธนธร เงินวิเศษอนุบาลลำนารายณ์ลาออกจากราชการ